शिव तांडव Shiv Tandav Stotram Full Lyrics

||सार्थशिवताण्डवस्तोत्रम् || ||श्रीगणेशाय नमः || #जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम् |डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ||१|| #जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, …